Taťána Kuchařová
EN

Biografie

2006
VÍTĚZSTVÍ MISS WORLD
2008
ZALOŽENÍ NADACE KRÁSA POMOCI
2015
PRVNÍ VYSTOUPENÍ V OSN
2017
SDGS AMBASSADOR OSN

Taťána Kuchařová

Zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci, influencerka a aktivistka, česká topmodelka, světová vítězka Miss World 2006 a SDGs ambasadorka OSN.

V roce 2014 byla zařazena do prestižního žebříčku Forbes “30 pod 30” jako jedna z nejúspěšnějších mladých osobností naší země.
Natočily se o ní dokumenty Gen-Elita národa Fera Feniče nebo Top momenty Pavla Zuny.

Vedle úspěšné mezinárodní kariéry v komerčním businessu se 15 let věnuje podpoře sociální oblasti a mentoringu. Je to jedna z mála mezinárodně působících osobností, která se zaměřila na podporu seniorů. Tímto zaměřením je fenoménem své doby a mladé generace a díky tomu byla v roce 2012 označena organizací World Network of Young Leaders and Entrepreneurs (WNYLE) za mezinárodního lídra mladé generace.

Nadace Krása pomoci

V roce 2008 založila Nadaci Krása pomoci. Nadace podporuje již 15 let seniory v ČR a od svého založení podpořila finančně nad 250 projektů moderních sociálních služeb a stabilně každý rok financuje 17 projektů po celé ČR, které umožňují seniorům žít důstojně v domácím prostředí.

Od roku 2008 Nadace Krása pomoci podpořila domácí sociální služby pro seniory částkou přesahující 60 miliónů Kč.

Krása pomoci stojí za řadou osvětových kampaní o seniorské problematice a vytvořila vlastní unikátní projekt domácí sociální služby “Doma bez obav” nebo projekt “Zlatá práce”, který podporuje lidi 50+ na trhu práce.

Za dobu své existence pomohla tisícům českých seniorů žít kvalitnější život tam, kde si přejí, v jejich domovech. Pomohla tak předcházet umístění seniorů do ústavní péče.

krasapomoci.cz
All people must be able to fulfil their potential in Dignity & Equality

Osn & cíle udržitelného rozvoje

V roce 2015 byla Krása pomoci vůbec první nevládní organizací z ČR, která prezentovala svoji činnost a program pozitivního stárnutí v hlavním sídle OSN v New Yorku a Ženevě.

Od roku 2017 je Taťána ambasadorkou SDGs (Cílů udržitelného rozvoje) a současně zastupuje český neziskový sektor v OSN. Vystoupila na řadě důležitých konferencí OSN, mezi ty nejvýznačnější patří ECOSOC High Level Political Forum 2017.

V roce 2018 se v OSN zúčastnila jako vybraný motivační speaker největší akce pro mladé delegáty a influencery z celého světa, ECOSOC Youth Forum 2018. Již dvakrát (2018 a 2019) vystoupila na konferenci Commission on the Status of Women (CSW) - největší konferenci na světě o genderové problematice, kterou organizuje UN Women, kde mluvila o roli žen v neziskovém sektoru, problémech genderové rovnosti, žen jako domácích pečujících, feminizaci chudoby nebo násilí na ženách. Jako stálý zástupce seniorů z mladé generace se pravidelně účastní konferencí v OSN o demografickém vývoji ICPD+25 nebo Komise pro sociální rozvoj, kde společně s dalšími neziskovkami z celého světa v současné době lobbuje za přijetí Úmluvy o lidských právech seniorů.